PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  1. ข่าวการอบรม

||   BOOK   ||

หนังสือ

     หนังสือการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) จำนวน 235 หน้าปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่สองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556

     หนังสือการประเมินโครงการฝึกอบรมเล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ต-บุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) จำนวน 304 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553

     หนังสือการเขียนรายงานประเมินโครงการเล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.) จำนวน 163 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 7 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2559

     หนังสือการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนเล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.)จำนวน 127 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 10 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559

     หนังสือ 87 เคล็ดลับ : การทำผลงานทางวิชาการเล่มนี้ มีขนาด A5 เล็ก (พ็อคเก็ตบุ๊คเล็ก 13 x 17.5 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2551 ได้รับการพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมกราคม 2553

     หนังสือแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการประเมินโครงการเล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2552 และพิมพ์ครั้งที่2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553

     หนังสือแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำวิจัยเล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2552 ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน 2552

     หนังสือการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยเล่มนี้มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.) จำนวน 421 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 และพิมพ์ครั้งที่ 4 เมื่อเดือน มีนาคม 2557

     หนังสือ 108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2551 ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 เมื่อเดือน มกราคม 25ุ61

     หนังสือ 111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการเล่มนี้ มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2551 ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ตุลาคม 2551

     หนังสือวิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติ เล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.) จำนวน 254 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2549 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 10 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2558

     หนังสือวิจัยทางการศึกษาเล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.) จำนวน 253 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 9 เมื่อเดือน พศจิกายน 2558

     หนังสือเทคนิควิธีประเมินโครงการเล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.) จำนวน 436 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 8 เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

     หนังสือการประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ เล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.) จำนวน 359 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 7 เมื่อเดือนกันยายน 2556

||   บทความ   ||

สถิติเว็บไซต์

Thailand 78.2% Thailand
United States 9.3% United States
China 5.2% China
Russian Federation (the) 3.0% Russian Federation (the)

Total:

26

Countries
002061
Today: 4
This Week: 19
This Month: 44
Total: 2,061

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์