หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
โดย : admin
อ่าน : 162
จันทร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินโครงการ

รายละเอียดของหลักสูตร
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์
  • หลักสูตร  10  วัน 
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564