หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ กรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564
โดย : admin
อ่าน : 103
อังคาร ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการ ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน

รายละเอียดของหลักสูตร
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร  10  วัน 
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  • ณ กรุงเทพมหานคร
  • เดือนธนวาคม 2563 - เมษายน 2564