หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564
โดย : admin
อ่าน : 315
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการ ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน
รายละเอียดของหลักสูตร
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร  10  วัน 
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564