หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินโครงการ ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ กรุงเทพมหานคร
โดย : admin
อ่าน : 196
พุธ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินโครงการ ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน

รายละเอียดของหลักสูตร
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร  10  วัน 
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  • ​กรุงเทพมหานคร
  • เดือน กันยายน - ธันวาคม 2563