หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน วิจัย & พัฒนา และรายงานประเมินโครงการ สำหรับครูและผู้บริหาร ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย : admin
อ่าน : 297
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน วิจัย & พัฒนา และรายงานประเมินโครงการ สำหรับครูและผู้บริหาร ฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดของหลักสูตร
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน วิจัย & พัฒนา และรายงานประเมินโครงการ สำหรับครูและผู้บริหาร ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
  • ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • เดือนมกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  

ติดต่อ  อ.พิสณุ  ฟองศรี   087-8170584