หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ​จังหวัดสงขลา
โดย : admin
อ่าน : 377
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนและรายงานประเมินโครงการ ฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดของหลักสูตร
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนและรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์  หลักสูตร 10 วัน
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  • ​จังหวัดสงขลา
  • เดือนกีนยายน 2561 - มีนาคม 2562
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  

ติดต่อ  อ.พิสณุ  ฟองศรี   087-8170584