หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมิถุนายน - กันยายน 2561
โดย : admin
อ่าน : 410
ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 


วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน


รายละเอียดของหลักสูตร

  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์  หลักสูตร 10 วัน
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  • ​จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
  • ติดต่อ  อ.พิสณุ  ฟองศรี   087-8170584