หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และการวิจัยและพัฒนาฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับครูและผู้บริหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย : admin
อ่าน : 547
อังคาร ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

    วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และวิจัยและพัฒนา
รายละเอียดของหลักสูตร
  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และการวิจัยและพัฒนาฉบับสมบูรณ์ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   สำหรับครูและผู้บริหาร
  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  • เดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2560
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
  • ติดต่อ  อ.พิสณุ  ฟองศรี   087-8170584