หมวดหมู่ : การฝึกอบรม
หัวข้อ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย : admin
อ่าน : 724
อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดของหลักสูตร
  • การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน และรายงานประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน 
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • อบรมเดือน มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2560